Przychodnia Beneficjentem Programu Grantowego Unii Europejskiej

26.09.2023, Bolechowice

 

 

 

 

7.09.2023, Bolechowice

 

 

Miło nam poinformować, iż w związku z naborem wniosków dotyczących finansowania modernizacji teleinformatycznej Przychodnia Lekarzy Rodzinnych została Beneficjentem programu Grantowego Unii Europejskiej. Środki pochodzą z programu reakcji Unii na pandemię COVID-19. Poniżej znajduje się informacja o przedmiotowym zamówieniu.

 

Jesteśmy Grantobiorcą w projekcie pn.: „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia” („e-usługi POZ”), finansowanym z Funduszy Europejskich.

Nasza placówka otrzymała Grant na rozbudowę systemu gabinetowego oraz zakup sprzętu teleinformatycznego, które umożliwiają tworzenie i udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) oraz świadczenia e-usług.

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach pakietu REACT-EU, wspierającego przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19.

Realizatorem projektu jest Ministerstwo Zdrowia, a jego wartość wynosi 99 589 028,57 zł.

Celem projektu jest wsparcie cyfryzacji placówek POZ w zakresie świadczenia e-usług, integracji z systemem e-zdrowia oraz usprawnienie udzielania świadczeń.

Więcej informacji o projekcie na stronie: https://zdrowie.gov.pl/poiis/strona-1029-e_uslugi_poz.html

Jak należy zgłaszać nieprawidłowości?

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób etyczny, jawny i przejrzysty. Dlatego też stworzone zostało proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.

Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:

Więcej informacji na ten temat: przejdź na stronę programu Infrastruktura i Środowisko.

 

Informacje o zamówieniu

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Specyfikacja ogólna zamówienia: Plik zawierający opis zamówienia

 

 

Ofertę proszę składać mailowo na adres admin@przychodnia-bolechowice.pl
Termin składania ofert 26.09.2023 do godziny 13.00.
Zamawiający nie przewiduje ofert częściowych. Kryterium ofertowe: cena.
Termin realizacji zamówienia do 30.09.2023

Wszystkie uwagi i zastrzeżenia można składać w formie mailowej na adres: admin@przychodnia-bolechowice.pl

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------